Isaac Newton

Isaac Newton
Isaac Newton (25. december 1642 - 31. marts 1727), engelsk matematiker, fysiker og astronom, som blandt andet formulerede love omkring tyngdekraften, massetiltrækning og legemers bevægelse. I sit værk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), som stadig i dag regnes for et af de mest betydende videnskabelige værker nogensinde, gav han en matematisk beskrivelse af de love, som styrer himmellegemers bevægelse, det vil sige månens bevægelse om jorden, og planeternes bevægelse om solen. Hans opfattelse af universet var, at det er en maskine, som adlyder matematiske, universelle love. I tidligere århundreder blev jorden beskrevet som en organisme med sin egen sjæl og formål, skabt af Gud og fuld af tegn, som kun de lærde kunne tolke.
Han blev født i Woolsthorpe i Lincolnshire, tre måneder efter faderens død. I 1661 blev han optaget på Trinity College på Cambridge, hvor han primært studerede teologi, men også emner som optik, geometri, algebra, matematik og fysik. På grund af en pestepidemi lukkede man universitetet i 1665, og Newton måtte tage tilbage til sit hjem i Woolstorpede de følgende to år. Her gik han i gang med at anvende den viden, har havde opnået. Blandt andet opdagede han begyndelsesgrundene til differentialregning (som flere år senere blev tilskrevet Leibnitz), han formulerede tyngdeloven og de tre love om legemers bevægelse, men han tøvede med at offentliggøre sine resultater. Efter tilbagekomsten til Cambridge blev han i 1669 udnævnt til professor i en alder af 27 år. Udover varetagelse af undervisning fortsatte han sin forskning, og han konstruerede et spejlteleskop, som han sendte til Royal Society i London, som året efter kvitterede med at optage ham som medlem. I 1693 trak Newton sig tilbage fra forskningen (efter et nervøst sammenbrud) og blev ansat som leder af Den kgl. Mønt i London. I 1703 blev Newton valgt til præsident for the Royal Society og han blev genvalgt hvert år, så længe at han levede. Hans sidste leveår blev desværre ødelagt af kontroverser med Leibnitz om hvem, der med rette kan tilskrives opdagelsen af integralregningen. I 1705 blev han adlet, og efter hans død den 31. marts 1727 blev han begravet i Westminster Abbey.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Isaac Newton — (Godfrey Kneller, National Portrait Gallery London, 1702) Sir Isaac Newton [ …   Deutsch Wikipedia

  • Isaac Newton — Portrait d’Isaac Newton âgé de 46 ans par Godfrey Kneller (1689) Naissance 4 janvier 1643 …   Wikipédia en Français

  • Isaac Newton — Sir Isaac Newton …   Wikipedia

  • Isaac Newton — Para otros usos de este término, véase Newton. Sir Isaac Newton …   Wikipedia Español

  • Isaac Newton — noun English mathematician and physicist; remembered for developing the calculus and for his law of gravitation and his three laws of motion (1642 1727) • Syn: ↑Newton, ↑Sir Isaac Newton • Derivationally related forms: ↑Newtonian (for: ↑Newton) …   Useful english dictionary

  • Isaac Newton — Sir Isaac Newton, (25 de diciembre, 1642 20 de marzo, 1727) fue un científico, filósofo y matemático inglés, autor de los Philosophiae naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravedad y,… …   Enciclopedia Universal

  • Isaac Newton — n. Sir Isaac Newton (1642 1727), English mathematician and physicist who formulated the law of universal gravitation …   English contemporary dictionary

  • Isaac Newton's occult studies — Isaac Newton (1643 ndash; 1727), the noted British scientist and mathematician, wrote many works that would now be classified as occult studies. These occult works explored chronology, alchemy, and Biblical interpretation (especially of the… …   Wikipedia

  • Isaac Newton (botánico) — Nacimiento 1840 Fallecimiento 1906 Residencia Inglaterra, Portugal Nacionalidad inglés …   Wikipedia Español

  • Isaac Newton Lewis — (12 de octubre de 1858 New Salem, Pennsylvania 9 de noviembre de 1931 Hoboken, New Jersey) fue un oficial del ejército de los Estados Unidos e inventor de la mundialmente famosa ametralladora Lewis , utilizada por numerosos ejércitos en los… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”